Stipendiranje kadrova

Grupa Jadranka u strategiji ljudskih potencijala posvećuje posebnu pažnju stipendiranju učenika i studenata tijekom školovanja, odnosno studija s ciljem kontinuiranog zapošljavanja mladog i stručnog kadra. 

Stipendiraju se učenici i studenti koji će se nakon završenog školovanja pridružiti ostvarivanju zajedničkih ciljeva i svojim stručnim i stvaralačkim radom doprinijeti uspješnoj daljnjoj ekspanziji razvoja kvalitete poslovanja GRUPE JADRANKA.

Stipendisti u ljetnim mjesecima tijekom obvezne stručne prakse usmjeravaju se ka njihovom budućem zvanju. Praćenjem i ocjenjivanjem stipendista od strane mentora kao i izvještaju od strane praktikanata o odrađenoj stručnoj praksi osnova je kod zasnivanja radnog odnosa nakon završenog školovanja, odnosno studija, jer su isti već upoznati sa vizijom razvoja, organizacijom rada i poslovanjem društva.