Strategija razvoja ljudskih potencijala

Strategija ljudskih potencijala u Grupi Jadranka obuhvaća planiranje, selekciju, zapošljavanje, obuku, treninge i edukaciju, praćenje i nagrađivanje, te kontinuirano profesionalno obrazovanje i promoviranje kadrova.

Obuka i edukacija kadrova se organizira putem in – house radionica vlastitim stručnjacima kao i angažiranjem vanjskih stručnjaka kroz praktične treninge i teoretska predavanja.

Na dan 31.12.2015. Jadranka d.d. i njezine kćerinske tvrtke brojale su 510 stalnih zaposlenika te 222 zaposlenika na određeno (dulje razdoblje). S obzirom na sezonski karakter poslovanja, Grupa također zapošljava u sezoni oko 700 sezonskih djelatnika, uglavnom u hotelijerstvu što ju čini glavnim poslodavcem na otoku.

Osnovni cilj strategije ljudskog potencijala je zadovoljstvo i motiviranost radnika koji za posljedicu ima zadovoljstvo gostiju, kupaca i ostvarenje naših poslovnih planova.

Doneseni akcijski planovi daju veliku važnost edukaciji i formiranju posebnog edukacijskog odjela ljudskih potencijala .

Svi novozaposleni i postojeći zaposlenici Jadranka hotela d.o.o. imat će priliku u narednih nekoliko godina proći vrhunske edukacije i treninge međunarodno priznatih stručnjaka, što daje dodatnu vrijednost zapošljavanju u našoj grupaciji.

Vrijednosti koje se promoviraju


Korporativna kultura poduzeća predstavlja set vrijednosti u koje tvrtka i njezini zaposlenici vjeruju, koje zastupaju. Jednostavnije rečeno, korporativna kultura je "način na koji se kod nas stvari rade". Izgradnja jake korporativne kulture je važna iz više razloga:

  • Potiče shvaćanje zajedničkog identiteta
  • Potiče vjernost zajedništvu
  • Doprinosi stabilnosti poduzeća kao društvenog sustava
  • Služi kao referentni okvir za ‘kompanijsko' ponašanje

Izgradnja jake korporativne kulture Grupe Jadranke na temeljima postavki sadržanih u poslovnoj misiji poduzeća i elaboriranim konceptima poslovanja – specijalizirana, društveno odgovorna firma, orijentirana prema kupcu s ponudom cjelovitog paketa usluga – dodatni je faktor stjecanja konkurentske prednosti u društvu.

Elementi korporativne kulture Grupe Jadranka:

  • Mi smo društveno odgovorna firma: prema okolišu, lokalnoj zajednici i zaposlenima
  • Mi smo specijalist za ponudu zdravog života
  • Mi stavljamo kupca u središte pažnje
  • Mi nudimo "doživljaj Lošinja"