ISO 14001

Poslovni uspjeh Jadranka grupe počiva na zalaganju svih zaposlenih u postizanju zadovoljstva kupaca.

Postizanje zadovoljstva naših kupaca, kao i ostalih zainteresiranih strana (vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo), nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom i okolišem uspostavljenih prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s upravom, imaju obvezu:

  • poštivati zakone i druge obvezujuće propise,
  • prepoznavati i zadovoljavati zahtjeve i potrebe kupaca,
  • sprječavati onečišćenja okoliša,
  • očuvati zdravlje i sigurnosti ljudi,
  • odgovorno gospodariti s prirodnim resursima,
  • postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima,
  • neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka i poslovnih procesa.

Uprava osigurava da se redovito utvrđuju godišnji ciljevi u vezi s kvalitetom i okolišem tako da omoguće ostvarenje ovdje postavljenih općih ciljeva i politike.

 

Sanjin Šolić 

Predsjednik uprave Jadranke d.d.


Izvještaj o upravljanju okolišem