ISO 50001

Jadranka hoteli d.o.o.   

Kao intenzivni pružatelji cjelovitih hotelskih usluga, naši hoteli i restorani teže neprekidnom smanjivanju potrošnje i troškova energije uz dugoročnu okolišnu i gospodarsku održivost svoga poslovanja.

Mi smo predani i usmjereni na:

  • smanjenje troškova energije po noćenju hotelskog gosta za 20% do kraja 2020. g.
  • neprekidno poboljšavanje naše energetske učinkovitosti
  • smanjivanje ovisnosti o fosilnim gorivima i uvođenje obnovljivih izvora energije
  • odgovorno korištenje vode
  • osiguravanje informacija i resursa potrebnih za postizanje naših ciljeva
  • ispunjavanje zakonskih i drugih zahtjeva u vezi s uporabom energije i energetskom učinkovitosti 
  • razvijanje, nabavljanje i korištenje energetski učinkovitih objekata, postrojenja, opreme te ostalih proizvoda i usluga
  • sinergijsko djelovanje  i planiranje razvoja s lokalnom zajednicom.


Ovu politiku provodit ćemo ispunjavajući zahtjeve međunarodne norme ISO 50001, s naglaskom na provođenje:

  • akcijskih planova za poboljšanje energetske učinkovitosti te
  • izobrazbi za postizanje i održavanje svjesnosti i osposobljenosti naših djelatnika na svim organizacijskim razinama.


Mali Lošinj, 31.10.2016.


Goran Filipović

Član uprave Jadranka hoteli d.o.o.