Izvještaj o upravljanju okolišem


Sustav upravljanja okolišem kao dio integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u potpunosti je dokumentiran i implementiran. Tijekom 2021. godine nije bilo izvanrednih situacija vezano uz upravljanje okolišem.

Kako bi se provjerila spremnost i odziv na izvanredne situacije tijekom  2021. godine provedena je simulacije izvanredne situacije koja je potvrdila spremnost radnika i ostalih zainteresiranih strana koje trebaju biti uključene u rješavanje nastale izvanredne situacije.

U tijeku je provedba internog audita u travnju 2022. godine koji će obuhvatiti upravljanje okolišem u punom opsegu.

Interni audit sustava odrađen je početkom travnja 2021.g. a rezultati su pokazali određeni broj nesukladnosti. Za nesukladnosti s internog audita pokrenete su radnje za otklanjanje nedostataka.

Izvršena je redovna, ponovna provjera registra rizika i prilika.

Ciljevi za 2022. godini definirani su i odobreni od strane uprave te su dokumentirane aktivnosti, rokovi i odgovorne osobe za provođenje ciljeva kroz akcijske planove.

Osvrt na ciljeve postavljene u 2021. 

Za cilj koji definira postizanje odgovarajućih analiza otpadne vode u kampu Slatina tijekom 2021. g., s istim se nije započelo jer još nije dobivena građevinska dozvola za gradnju izvan kampa čiji radovi su u nadležnosti lokalnog komunalnog društva. Obzirom da su se rokovi izvršenja nisu uspjeli izvršiti cilj se prolongira za naredno razdoblje.

Za cilj koji definira dobivanje uporabne dozvole za UPOV tj. završetak II faze gradnje objekta, tijekom 2021. g. je započeta izrada potrebne dokumentacije za izdavanje uporabne dozvole (projekti, atestna dokumentacija, izjave). Obzirom da su se rokovi izvršenja nisu uspjeli izvršiti cilj se prolongira za naredno razdoblje.

Proveden je nadzorni audit SGS-a tijekom mjeseca svibnja 2021. godine.

Redovito se provode nadzori nad značajnim aspektima okoliša što se ocjenjuje kao zadovoljavajuće (izvještaj o kontroli značajnih aspekata okoliša).

O značajnim aspektima okoliša komuniciramo sa javnosti putem Internet stranice, objavom ovog izvještaja, izvještaja vezano uz značajne aspekte okoliša kao i izvještaja o nalazima inspekcijskih tijela. 


Izvještaj izradio: Željko Opačić

Datum: 12.04.2022.