Izvještaj o upravljanju okolišem 2016.

Sustav upravljanja okolišem kao dio integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u potpunosti je dokumentiran i implementiran. Tijekom 2016. godine nije bilo incidenta i izvanrednih situacija vezano uz upravljanje okolišem. Kako bi se provjerila spremnost i odziv na izvanredne situacije tijekom  2016. godine provedena je simulacija izvanredne situacije koja je potvrdila spremnost radnika i ostalih zainteresiranih strana koje trebaju biti uključene u rješavanje nastale izvanredne situacije.

U tijeku je provedba internog audita u travnju 2017. godine koji će obuhvatiti upravljanje okolišem u punom opsegu.

Interni audit sustava odrađen je početkom 2016.g., a rezultati su pokazali određeni broj nesukladnosti. Za navedene nesukladnosti utvrđene internim auditom pokrenute su radnje za otklanjanje nedostataka.

Izvršena je ponovna ocjena aspekata okoliša zbog novonastalih promjena u djelatnosti društva, rekonstrukcije i gradnje objekata.

Ciljevi za 2016. godinu definirani su i odobreni od strane Uprave te su dokumentirane aktivnosti, rokovi i odgovorne osobe za provođenje ciljeva kroz akcijske planove.

Cilj koji definira postizanje odgovarajućih rezultata analiza dimnih plinova iz stacionarnih izvora u potpunosti je realiziran. Postignuti su odgovarajući rezultati analize dimnih plinova na onim objektima koji nisu zadovoljavali iz prethodnog ispitivanja.

Cilj koji definira ustroj vođenja ispravnih obrazaca iz područja gospodarenja otpadom u potpunosti je odrađen.

Obzirom da se problem otpadnih voda kampa Slatina nije riješio tijekom 2015. i 2016. godine, cilj za navedeno se prolongira, s rokovima za 2018.g.

Cilj koji definira zamjenu posuda za sakupljanje otpada u kampovima (tzv. polupodzemne Moloko posude), u potpunosti je realiziran. U svim kampovima ugrađene su nove posude za otpad.

Nadzorni audit SGS-a proveden je 09 i 10.05.2016. godine.

Redovito se provode nadzori nad značajnim aspektima okoliša što se ocjenjuje kao zadovoljavajuće.

O značajnim aspektima okoliša komuniciramo s javnosti putem web stranice, objavom ključnih dijelova izvještaja, a vezano uz značajne aspekte okoliša, o nalazima inspekcijskih tijela i ovog izvještaja.


Izvještaj izradio: Željko Opačić

Datum: 06.04.2017.g.