Jadranka d.d.

Jadranka d.d. ostvaruje prihode od upravljačke djelatnosti holding društva i najma nekretnina. Matica ovisnim društvima pruža usluge iz računovodstva i informatičke podrške, usluge iz područja financijske politike, kadrovske poslove, savjetovanje u vezi poslovanja i upravljanja na području investicija i drugih područja te usluge posredovanja i zastupanja.


Osnovni podaci


Tvrtka: JADRANKA d.d. Hoteli i trgovina

Skraćena tvrtka: Jadranka d.d.

Sjedište: Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, Republika Hrvatska

Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci

MBS: 040027578, porezni broj: 3054578, OIB: 70741052040

Računi: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, IBAN: HR2724020061100387039 

Temeljni kapital iznosi 1.396.442.000,00 kn, uplaćen u cijelosti; broj dionica 1.396.442 nominalne vrijednosti 1.000,00 kn.

Uprava društva: Sanjin Šolić

Predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Filipović