Radio playlist

INFORMATIVNI PROGRAM
03.08.2020. - Kronika dana - Ena Pervan, Danko Ettinger 08:49
01.08.2020. - Kronika dana - Marta Fazlić, Alfred Peraić, Ena Pervan 12:31
31.07.2020. - Kronika dana - Marta Fazlić, Alfred Peraić, Ena Pervan 06:16
SPORT
03.08.2020. - Sport ponedjeljkom - Ena Pervan 18:04
BLITZ RAZGOVOR
28.07.2020. - Blitz - Dječji vodič Malim Lošinjem - Irina Jambrošić, Ena Pervan 12:29
20.07.2020. - Blitz - Agencija OTRA, subvencije za energetsku obnovu - Danijel Brnić, Marta Fazlić 09:08
RAZGOVOR S POVODOM
21.07.2020. - Razgovor s povodom - izložba Podvodna arheološka nalazišta lošinjskog arhipelaga - Zrinka Ettinger Starčić, Ena Pervan 14:36
TRAŽIMO ODGOVOR NA VAŠE PITANJE
28.07.2020. - Tražimo odgovor na vaše pitanje - Marta Fazlić 23:12
FRIŽIMENULA
06.06.2020. - Frižimenula - Ivo Saganić budući etno muzej u Martišnjici - Marta Fazlić 44:01
EKO INFO
31.07.2020. - Eko Info 13 - Marta Fazlić 35:46
OTOK KULTURE
31.07.2020. - Otok kulture 13 - Ena Pervan 30:25
MINUTE ZNANJA
30.07.2020. - Minute znanja - predavanje dr. Zorana Zoričića, međunarodna škola o alkoholizmu - Ena Pervan 24:31
16.07.2020. - Minute znanja - Plivačka avantura od Malog Lošinja do Unija - Damir Kocijan, Marta Fazlić 36:43
OBZORI NADE
02.08.2020. - Obzori nade - uređuje Branko Domac 30:29
GLAZBENE EMISIJE
02.08.2020. - Vjetrovi glazbenog sjećanja - Jadranka Krpan 01:00:12
28.07.2020. - Kultivator - Neven Nekić 01:02:48
EMISIJE ZAJEDNICE TALIJANA