Struktura Jadranka grupe

U 2004. godini s ciljem povećanja učinkovitosti poslovanja te kako bi se olakšao budući rast, Jadranka d.d. postala je holding kompanija. Grupu čine Jadranka d.o.o. – društvo majka koja ostvaruje prihode od upravljačke djelatnosti holding društva i najma nekretnina te društva kćeri u kojima tvrtka majka sadrži većinski vlasnički udio:

  • Jadranka turizam d.o.o., udio: 100 %
  • Jadranka trgovina d.o.o., udio: 100 %
  • Marine Medical Center d.o.o., udio: 100 %
  • Grmov d.o.o., udio 100%
  • Yacht Club Velopin d.o.o., udio 70 %
  • Kamp Slatina d.o.o., udio 62,5 %.


Pored navedenog, Jadranka d.o.o. sudjeluje s vlasničkim udjelom manjim od 50 % u društvima:

  • Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o., udio: 40,5 %.


Od 1996. godine u okviru Jadranke djeluje i radio postaja "Radio Lošinj radio Jadranka" s frekvencijom za lokalno područje.